המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל מברך את הרב יוסף בן שושן על פעילותו לטובת עם ישראל