אחוות עמים

‏אהבה פשוטה וזורמת לכל בני אדם שלא פועלים נגד עם ישראל