אזכרה של הרצל - תשע"ה - קריאת תהלים

קריאת אלפא ביתא על פי אותיות שמו של חוזה המדינה בסמוך לקברו בערב יום אזכרתו.
בנימין זאב בן לאה