תקסים עוד מקאם בית ותחינתי שמע יה אל

תקסים עוד מקאם בית ותחינתי שמע יה אל