אזכרה של הרצל - תשע"ה - אשכבה

אשכבה לחוזה המדינה בסמוך לקברו בליל אזכרתו.