הרב יוסף בן שושן על העוד בליווי קנון - Le Rav Yossef Ben-Shoushan au Luth