הרב יוסף בן שושן מנגן תקסים עוד - Rav Yossef Ben-Shoushan joue un Taxim Aoud